TEKSTY – ZAWIESZKI NA ALKOHOL

1.
Na zdrowie!

2.
Za miłość!

3.
Zdrowie pięknych pań!

4.
Alkohol?
Fantastyczna sprawa!

5.
Sto lat Młodej Parze!

6.
Wypij mnie!

7.
Samo się nie wypije!

8.
Wódka Weselna
Niechaj wszyscy Goście
na zdrowie dziś piją, a
Anna i Piotr
100 lat w szczęściu żyją!!!
20 czerwca 2017

9.
Wódka weselna
niech słodka będzie!
Niech Młodej Parze
sto lat w szczęściu przybędzie!
Anna i Piotr
20 czerwca 2017

10.
Za zdrowie Nowożeńców
Anny i Piotra,
za ich miłość i wspólną drogę życia,
wybraną dzisiaj, a która trwać będzie
przez całe życie.
20 czerwca 2017

11.
Wódka Weselna
Niechaj dzwonią kielichy,
Niechaj dźwięczą puchary,
Na zdrowie i szczęście
Dla Młodej Pary!
Anna i Piotr
20 czerwca 2017

12.
Toasty wznoście
za pomyślność Młodej Pary
Anny i Piotra!
Kielich pierwszy: za Młodych szczęście,
Drugi:za dziecka poczęcie,
Trzeci: za zdrowie Gości,
Każdy następny: dla przyjemności!
20 czerwca 2017

13.
Wódka Weselna
Niech kieliszki głośno brzęczą,
bo to dźwięk dla ucha miły,
Gdy się Goście tańcem zmęczą,
trunek im przywróci siły!!!
Anna & Piotr
20 czerwca 2017

14.
Wódka Weselna
Drodzy Goście! Pijcie śmiało!
Niech alkohol dziś się leje!
Jak będziecie mieli mało
to Pan Młody Wam doleje!
Anna i Piotr
20 czerwca 2017

15.
Wypij dzisiaj Młodych zdrowie,
wznoś toastów pięknych moc,
bowiem każdy Ci to powie,
grzech nie wypić w taką noc!
Anna & Piotr
20 czerwca 2017

16.
Jak wesele to wesele,
Jedzcie dużo, pijcie wiele!
Vivat, vivat Młoda Para,
Dalej niech się bocian stara!
Za ten bohaterski czyn,
Niechaj pierwszy będzie syn!
Anna i Piotr
20 czerwca 2017

17.
Wódka weselna
Ta butelka ma zadanie
Dziś istotne niesłychanie,
Bo ma sprawić byście byli
Rozśpiewani, Goście mili!
Anna i Piotr
20 czerwca 2017

18.
Czyś stary, czyś młody,
kieliszek swój chwyć,
za Młodą Parę
czas toast pić!

19.
Niechaj trunków nie zabraknie
w tę dzisiejszą, piękną noc,
a za zdrowie Młodej Pary
niech toastów rozbrzmi moc!!!

20.
Szczęśliwa Ona, Szczęśliwy On,
Dziś Im radości zadźwięczał dzwon!
Wódka na stoły pięknie podana,
Tańczmy, śpiewajmy Młodym do rana!!!

21.
Wódka Weselna
Wznoście zdrowie Młodej Pary!
Za niepicie będą kary!
Anna i Piotr
20 czerwca 2017