REGULAMIN
Składania zamówień w firmie Na Papierze

I. WARUNKI OGÓLNE
1. Usługodawcą i właścicielem witryny na-papierze.pl jest podmiot gospodarczy Na Papierze s.c. Aldona Wójcik, Marta Paszkowska z siedzibą przy ul. Lewiczyńskiej 7, 05-600 Grójec, NIP 7972058723
2. Sprzedaż produktów odbywa się na dwa sposoby:
– drogą elektroniczną w formie umowy zawieranej na odległość pomiędzy składającym zamówienie, zwanym dalej KLIENTEM, a usługodawcą, zwanym dalej SPRZEDAJĄCYM,
– osobiście w siedzibie firmy.
3. Złożenie zamówienia drogą mailową, oraz przesłanie formularza jest formą umowy świadczącą o podjęciu zobowiązań przez obie strony.
4. Każdy Klient jest zobowiązany zapoznać się z Regulaminem. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia z przestrzegania zawartych w nim zasad.
5. Wszelkie prawa do witryny, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, strony internetowej, a także do wzorców, formularzy, logotypu należą do Na Papierze s.c, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.

II. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

1. Zamówienia należy składać za pomocą formularza znajdującego się na stronie www.na-papierze.pl w zakładce „ZAMÓW” lub mailowo: biuro@na-papierze.pl.
2. Zamówienie uznaje się za potwierdzone w momencie przesłania wszystkich wymaganych informacji potrzebnych do realizacji zlecenia i zaksięgowania pieniędzy na koncie Sprzedającego.
3. Zamówienie można składać internetowo 24 godziny na dobę przez cały rok, jednak Pracownia czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-17.00.
4. W przypadku braku kontaktu z Klientem, braku wpłaty lub akceptacji projektów, zamówienie może być anulowane.
5. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

III. CENY I WARUNKI ZAPŁATY

1. Ceny produktów i usług podane są w opisie poszczególnych produktów prezentowanych na stronie www.na-papierze.pl oraz w cenniku.
2. Po złożeniu zamówienia i ustaleniu niezbędnych szczegółów Klient otrzymuje kosztorys zamówienia.
3. Zapłaty należy dokonać przelewem na wskazany poniżej rachunek (w tytule podając imię i nazwisko osoby zamawiającej):

Na Papierze s.c. Aldona Wójcik, Marta Paszkowska
ul. Lewiczyńska 7, 05-600 Grójec
Nazwa banku: ING Bank Śląski ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice
Nr konta: 05105010251000009233274217

3. Realizacja zamówienia następuje po zaksięgowaniu całości zapłaty na koncie Sprzedającego lub po wpłacie zaliczki w przypadku zamówień składanych osobiście w siedzibie firmy.
4. Na życzenie klienta wystawiamy faktury.
5. Firma Na Papierze s.c. zastrzega sobie prawo do zmian w cenach towarów i usług.

IV. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

1. Po zaksięgowaniu całości zapłaty na koncie Sprzedającego lub po wpłacie zaliczki w przypadku zamówień składanych osobiście w siedzibie firmy przygotowujemy projekt (lub projekty), które zostają przesłane mailowo do akceptacji. Prosimy o dokładne sprawdzenie całej treści (nie ingerujemy w nadesłany tekst oraz listę gości, nie poprawiamy literówek, interpunkcji czy ortografii).
2. Jeśli zaproszenia (i/lub koperty) mają być personalizowane niezbędne jest dostarczenie listy gości (do personalizacji zaproszeń – odmienionej, do personalizacji kopert – nieodmienionej). Lista musi być przesłana mailowo w formacie umożliwiającym skopiowanie danych. Nie ingerujemy w listę gości, nie sprawdzamy jej poprawności i nie odmieniamy nazwisk. Nie bierzemy odpowiedzialności za błędy w personalizacji, jeśli została ona wykonana zgodnie z przesłanymi danymi. Wskazówki dotyczące poprawnego przygotowania listy gości do personalizacji znajdują się na stronie www.na-papierze.pl w zakładce „PERSONALIZACJA”.
3. Druk następuje po ostatecznej akceptacji projektów, ustaleniu wszystkich szczegółów i uregulowaniu płatności.
5. Czas realizacji zamówień wynosi do 10 dni roboczych od momentu uregulowania płatności (termin ten nie zawiera czasu potrzebnego na dostarczenie przesyłki przez kuriera w przypadku wysyłki zamówienia). W przypadku projektów indywidualnych czas realizacji zamówienia może być dłuższy – do 15 dni roboczych (termin ten nie zawiera czasu potrzebnego na dostarczenie przesyłki przez kuriera w przypadku wysyłki zamówienia).
6. UWAGA! Realizacja w trybie „ekspres” (poniżej regulaminowych 10 dni roboczych) jest dodatkowo płatna + 40% ceny zamówienia. Opcja „ekspres” nie obejmuje projektów indywidualnych.
7. Minimalna ilość zamawianych zaproszeń to 20 sztuk. Realizacja mniejszych zamówień możliwa jest tylko po wcześniejszym ustaleniu. Doliczany jest wówczas koszt przygotowania projektów – 30 zł.
8. Minimalna ilość zamawianych winietek to 6 szt., zawieszek na alkohol – 9 szt.

V. DODRUK
1. Dodruk zaproszeń wykonujemy od 10 sztuk. Koszt dodruku jest równy cenie dodrukowywanych zaproszeń. Nie dodrukowujemy pojedynczych zaproszeń (dlatego warto przy zamawianiu zaproszeń zamówić kilka sztuk „awaryjnie”).                                                    2. Każdy dodruk (zaproszeń/dodatków) traktowany jest jako nowe zamówienie. Czas realizacji do 10 dni roboczych (trzy tygodnie). Dodruk w szybszym terminie traktowany jest jako realizacja w trybie „ekspres” + 40% ceny zamówienia.
3. Minimalna ilość dodrukowywanych winietek to 6 szt., zawieszek na alkohol – 9 szt.

VI. CZAS I KOSZT WYSYŁKI

1. Zamówienia wysyłamy kurierem. Koszt wysyłki to 17,00 zł.
2. Zamówienia można odbierać osobiście w naszej pracowni (ul. Lewiczyńska 7, 05-600 Grójec).
3. Istnieje możliwość wysyłki zagranicznej, koszt ustalany jest indywidualnie.
4. Szacowany czas doręczenia przesyłki to ok. 2 dni roboczych (na terenie Polski). Nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne opóźnienia firmy kurierskiej.
5. Czas wysyłki nie jest wliczany do czasu realizacji zamówienia.

VII. PRÓBKI ZAPROSZEŃ

1. Zamówienia należy składać za pomocą formularza znajdującego się na stronie www.na-papierze.pl lub mailowo: biuro@na-papierze.pl.
2. W formularzu należy podać które wzory zaproszeń Was interesują. Jeśli dany wzór zaproszenia ma warianty kolorystyczne, np. dostępne są różne kolory papieru lub jest kilka wariantów graficznych możecie określić co Was interesuje (w przypadku braku takiej informacji wysyłamy próbki losowo).
2. Próbki wysyłane są bez kopert z przykładową treścią.
3. Koszt próbki to 10,00 zł/szt. plus koszt przesyłki.
4. Warunkiem wysłania próbek jest zaksięgowanie wpłaty oraz podanie pełnego adresu wysyłki.
5. Istnieje także możliwość obejrzenia zaproszeń „na żywo” w pracowni od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 17.00.
6. Nie wysyłamy próbek dodatków.

VII. REKLAMACJE

1. Ewentualne reklamacje powinny być składane na adres e-mail: biuro@na-papierze.pl
2. Akceptacja do druku oznacza wolę realizacji zgodnie z zaakceptowanym projektem, dlatego należy dokładnie sprawdzić poprawność treści w projekcie. Zamówienia zrealizowane zgodnie z zaakceptowanym projektem traktowane są jako prawidłowo zrealizowane i ewentualne literówki, czy inne błędy merytoryczne znalezione po wydruku nie podlegają reklamacji.
2. Zaproszenia są wykonywane ręcznie zatem mogą się nieznacznie różnić między sobą, jednak zobowiązujemy się dołożyć wszelkich starań, aby jakość produktów była na najwyższym poziomie.
3. Kolory poszczególnych elementów przedstawionych na zdjęciach mogą nieco odbiegać od rzeczywistych barw.
4. Odcienie wstążek użytych do próbek, zaproszeń i dodatków mogą się nieznacznie różnić. Kolory wstążek pomimo, że pochodzą od jednego producenta mogą mieć różny odcień w zależności od numeru partii na co Sprzedający nie ma wpływu.
5. Ewentualne  różnice kolorystyczne występujące pomiędzy wydrukiem, a projektem oglądanym na monitorze Klienta nie mogą być przedmiotem reklamacji, gdyż wpływ na to mogą mieć aspekty techniczne.
6. Reklamacji podlegają jedynie błędy w druku, towar uszkodzony lub niezgodny z zaakceptowanym projektem.
6. W przypadku uznania reklamacji druki wadliwe zostaną wydrukowane oraz przesłane na koszt firmy Na Papierze s.c.

VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Klient, wysyłając Formularz Zamówienia wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez firmę Na Papierze s.c. w celu i w zakresie potrzebnym do zrealizowania zamówienia.
2. Dane będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r., Nr 101 poz.926 z późn. zm.).
3. Firma Na Papierze s.c. zastrzega sobie prawo do publikowania wszystkich swoich projektów i ich realizacji zobowiązując się jednocześnie chronić na wszelkich publikacjach wizerunek i dane osobowe Klienta zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r., Nr 101 poz.926 z późn. zm.), chyba, że Klient nie ma zastrzeżeń do upublicznienia swojego wizerunku i danych osobowych.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Firma Na Papierze s.c. zastrzega sobie prawo do zmian regulaminu. Dla nowych zamówień obowiązującym regulaminem jest opublikowany na stronie. Dla zamówień w trakcie realizacji wiążącym jest regulamin z dnia złożenia zamówienia.
2. Podejmując współpracę, Klient akceptuje regulamin w całości.
3. Dane osobowe są przetwarzane tylko i wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia. Firma Na Papierze s.c. nie wykorzystuje ich w żaden inny sposób.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego.