Personalizacja zaproszenia to opcja dodatkowo płatna 0.50 zł/szt.
Personalizację koperty wykonujemy w formie nadruku na kopertach lub w formie naklejek. Koszt to 1,00 zł/szt.

KILKA WSKAZÓWEK JAK POPRAWNIE PRZYGOTOWAĆ LISTĘ GOŚCI DO ZAPROSZEŃ

1. Lista powinna być odmieniona we właściwym przypadku deklinacji. Osobna lista do personalizacji zaproszeń i osobna lista do personalizacji kopert.

PERSONALIZACJA ZAPROSZENIA:

np. Mamy zaszczyt zaprosić Sz.P. Annę Kowalską z osobą towarzyszącą

PERSONALIZACJA KOPERTY:

np. Sz.P. Anna Kowalska z osobą towarzyszącą

2. Jeśli na zaproszeniach mają być wydrukowane zwroty typu Sz.P., W.P., ks. lub inne to prosimy dopisać je przy odpowiednich nazwiskach.

3. Prosimy nie przesyłać listy z użyciem skróconej formy typu os. tow. lub os. towarzysząca. Prawidłowa forma to osoba towarzysząca.

4. Prosimy nie pisać listy z użyciem samych DUŻYCH LITER. Dużych liter należy używać tylko na początku imion i nazwisk 🙂

4. Listę można przesłać w dowolnym formacie pliku tekstowego (np. WORD, Notatnik), z zachowaniem zasady nazwisko pod nazwiskiem. Nie przyjmujemy list pisanych ręcznie na kartce.

5. Prosimy nie numerować pozycji na liście, ułatwi nam to pracę, dziękujemy 🙂

6. Nie ingerujemy w treść listy gości, nie poprawiamy błędów ortograficznych, literówek, nie odmieniamy nazwisk! Prosimy o dokładne sprawdzenie listy przed przesłaniem jej do druku.

PRZYKŁAD POPRAWNIE WYKONANEJ LISTY GOŚCI DO ZAPROSZEŃ:

Sz.P. Annę i Jana Kowalskich

Sz.P. Dorotę Nowak z osobą towarzyszacą

ks. Tadeusza Wawrzyńca

Sz.P. Weronikę i Mariusza Kwiatkowich z dziećmi

Koleżanki i Kolegów z pracy

Sz.P. Barbarę Kowalczyk

Babcię Danusię i Dziadka Marka

PRZYKŁAD POPRAWNIE WYKONANEJ LISTY GOŚCI NA KOPERTY:

Sz.P. Anna i Jan Kowalscy

Sz.P. Dorota Nowak z osobą towarzyszacą

ks. Tadeusz Wawrzyniec

Sz.P. Weronika i Mariusz Kwiatkowscy z dziećmi

Koleżanki i Koledzy z pracy

Sz.P. Barbara Kowalczyk

Babcia Danusia i Dziadek Marek